İş Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Ticari Ve Şirketler Arasındaki Uyuşmazlıklar

Kira Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Enerji ve Maden Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Fikri Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Gayrimenkul Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Aile Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Arabuluculuğa Elverişli Diğer Özel Hukuk Uyuşmazlıkları

Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar